like a nice walk and a good talk in a park for all seasons

un livre sur un parc à nul autre pareil           een boek over een park als geen ander

Ontmoetingen in het Josaphatpark - Onzen Hof Notre Jardin - Recontres au Parc Josaphat

Een rijk geïllustreerde tweetalige bundel
portretten in woord en beeld van een bonte verzameling habitués
van een van de mooiste groene longen van Brussel.
Een hartelijk ‘Josaphatpark-familiealbum’
vol getuigenissen en herinneringen van toegewijde werkers en trouwe bezoekers.

Un recueil, bilingue et richement illustré,
de portraits en paroles et images d'un large éventail d'habitués
de l'un des plus beaux poumons verts de Bruxelles.
Un chaleureux « Album de famille du Parc Josaphat »,
rempli de témoignages et souvenirs de travailleurs dévoués et de visiteurs fidèles.

36 portretten en portretjes van habitués,   36 portraits d'habitués,
47 kleurenfoto's,   47 photos couleurs,
een parkverhaal van Saskia de Coster,   une histoire de parc de Saskia de Coster,
een ‘van A tot Z’ van Onzen Hof,   un ABC d'Air de Notre Jardin,
een Charter voor Onzen Hof,   une Charte de Notre Jardin,
en een plan en een geschiedenis van het Park.   et un plan et une histoire du Parc.

(garengenaaid gebonden hardcover in halflinnen band - relié cousu dans une reliure demi-toile
3 leeslintjes rubans - 168 pag - full colour - 30 €)

“Een mooi boek met een interculturele ziel,
een heerlijk geïllustreerd juweeltje om zich zonder aarzelen aan te schaffen; een kostbaar werk.
Een ode aan dit mythische park, in de mooiste zin van het woord.”
« Ce joli livre a une âme interculturelle.
Un bijou délicieusement illustré à se procurer sans tarder, un précieux ouvrage.
Une ode au plus beau parc de la capitale, à ce parc mythique enfin restauré et de la plus belle façon. »

(Marc Guiot)
˜
“Awel, madam, tès ne vrie schuunen boek geweurre!”
(Edi Clijsters)
˜
« Superbe livre qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir
à travers des témoignages vivants, ce magnifique parc. »
(Marie-Françoise Danlos, inspectrice Groene Ruimtes Espaces Verts)

Concept, samenstelling & coördinatie – Carla Vanparys – Conception, composition & coordination
Teksten – Carla Vanparys, met bijdragen van Patrick Jordens – Textes
Foto's – Mirjam Devriendt – Photos

Info - Bestellingen - Commandes